Mgr. Daniel Kratochvil – Fyzioterapeut

O mně

Dlouhodobě se věnuji využití principu vývojove kineziologie ve fyzioterapii v dětském věku (idiopatická skolióza, vadné držení těla, následky lehkých koordinačních poruch), sportovní fyzioterapii a fyzioterapii u neurologických klientů (mišní léze, roztroušená skleróza mozkomíšní, mozkový iktus). Dále se zaměřuji na léčbu klientů s běžnými bolestivými stavy pohybového aparátu a poúrazovými stavy.

Dosavadní praxe:

 • fyzioterapeut, spolumajitel – Pohybová medicína Brno – 2015
 • fyzioterapeut, majitel – fyzioterapie Kratochvil, 2011 – 2014
 • sportovní fyzioterapeut – Tenisový klub AGROFERT PROSTĚJOV 2006 – 2011
 • fyzioterapeut – Rehabilitace Dolní Rožínka, MUDr.Martínek 2006
 • fyzioterapeut – Fyzioterapeutické a školící centrum Jimramov, Jarmila Čápová 2002 – 2006
 • fyzioterapeut – CLR MUDr.Koukal Antonín 2001 – 2002
 • fyzioterapeut, masér –  VK Dukla Liberec 1999 – 2000
 • masér – KP Brno, basketbal ženy 1997 – 1998

Člen realizačních týmů:

 • Fyzioterapeut turnaje ATP challenger mužů v Prostějově 2009 – 2012
 • Fyzioterapeut Mistrovství světa do 14 let 2007 – 2011
 • Česká juniorská i dospělá reprezentace squashe od 2012
 • Extraligový tým mužů a žen squashe VIKTORIA Brno od 2012
 • Extraligový tenisový tým  TK AGROFERT Prostějov 2008 – 2011
 • Juniorské tenisové týmy TK AGROFERT Prostějov 2006- 2011
 • VK Dukla Liberec, volejbal muži, sezóna 1999-2000
 • KP Brno, basketbal ženy, sezóna 1997-1998

 

 • Telefon: 608 069 701
 • E-mail: dan@pohybovamedicinabrno.cz


Vzdělání:

 • LF MU Brno – Magisterský program fyzioterapie a léčebná rehabilitace, 2000 – 2002
 • LF MU Brno – Bakalářský program fyzioterapie a léčebná rehabilitace, 1996 – 1999

Postgraduální vzdělání:

 • Vojta A,B,C, D pro dospělé pacienty, RL-corpus.cz  2011 – 2012
 • Manuelle Triggerpunkt Terapie MT1,  2009 www.dgs.eu.com/en
 • Dry Needling I. a II. DN1, DN 2, 2009 – 2010 www.dgs.eu.com/en
 • Využití kinesiotapu, Praha 2009
 • Proprioceptivní neuromuskulární facilitace dle Kabata, inovační kurz, 2008 http://www.ipnfa.cz
 • Proprioceptivní neuromuskulární facilitace dle Kabata, 2007 http://www.ipnfa.cz
 • Význam vývojové kineziologie v manuální medicíně, 2005 Prof..PaeDr.Pavel Kolář, PhD.
 • Metoda Ludmily Mojžíšové I.a II.část, 2003 – 2005 Mgr.Novotná Jarmila PhD
 • Klappovo lezení, 2003 Fyzioterapeutické a školící centrum Jimramov, Jarmila Čápová
 • Refresh kurz Posturální terapie, 2003 Fyzioterapeutické a školící centrum Jimramov, JarmilaČápová
 • Posturální terapie na bázi vývojové kineziologie (dnes Bazální programy), 2002 Jarmila Čápová

Výukové aktivity a přednášková činnost

 • „Možnosti využití přístroje DIERS formetric 4D ve fyzioterapii“, spoluautor M.Janura, konference „Kineziologie“, Olomouc 2012
 • „Vývojové aspekty dechové motoriky“ – poster, konference „Metody posturalnej korekcie“, Banská Bystrica 2008
 • Kineziologie posturálního systému, externí výuka, ŠZU Banská Bystrica 2008
 • Výukový terapeut školících programů pro fyzioterapeuty, Fyzioterapeutické a školící centrum Jimramov 2003 – 2005